X
تبلیغات
الی گشت
رایتل

زندگی می بافم

کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید ؟!

همین ماستی که می خوریم .که مثل کوبیده و جوجه و کباب بره و  ...اسم دهان پرکنی ندارد .همین ماستی که آنقدر دوستش داریم که هرچی آدم چلمنگ ! دور و برمان هست را به آن تشبیه می کنیم ، که " فلانی مثل ماست می مونه " ...سه ماه در حسرت همین ماست بودم که نعناع خشک بریزم داخلش و کنار ماکارونی بخورم .یا خیار رنده کنم تویش و نمک بپاشم و بشود مخلفات غذایم ....جوری در حسرتش بودم که وقتی مامان گفت ماست گوسفندی برایت گرفته ام بال درآوردم ...جوری می خوردمش که قحطی زده ها آنطور غذا نمی خورند ...کمی ماند و ترش شد و دوغ خانگی هم درست کردم و کنار آبگوشت خوردیم ....

از دو سه روز بعدش حبه دوباره خون دفع می کرد ...دکترش گفت احتمالا به شیر گوسفندی هم حساسیت دارد .وا رفتم ..."یعنی اینم رفت توی لیست سیاه تحریم ؟! "

.

.

اوصیکم به اینکه هرچیزی که می خوریم را مزه مزه کنیم ، با تمام وجودمان بچشیم طعمش را ، لذت ببریم از خوردنی های ساده مان حتی !

یک تجربه ، یک برش کتاب

" ....با اکراه کیسه نایلون را گرفتم .یک روسری بنفش در آن بود .روسری پشمی بزرگی که به تازگی مد شده بود .با بته جقه های درشت .اول به روی خودم نیاوردم .اما یک دفعه یاد حرف شینا افتادم همیشه می گفت :" مردتان هرچیزی برایتان خرید ،بگویید دستت درد نکند .چرا زحمت کشیدی .حتی اگر از آن بدتان آمد و باب دلتان نبود "

بی اختیار گفتم : "چرا زحمت کشیدی .این ها گران است ."

روسری را روی سرم انداختم .خندید و گفت :" چقدر بهت می آید .چقدر قشنگ شدی "

.

" دختر شینا " 

بعد از یکماه بالاخره کتاب "دختر شینا " را تمام کردم .بعد خواستم بیایم اینجا به شما هم توصیه کنم که حتما بخوانیدش و بهتان بگویم دنبال هیچ اتفاق خاص یا عاشقانه پرسوز و گدازی هم لا به لای کتاب نباشید .منتظر یک داستان ساده اما دوست داشتنی باشید فقط همین ...
بعدتر دیدم همین که من یکماه است کتاب را گذاشته ام ور دلم و هی بهانه کرده ام که حبه و کارخانه نمیگذارد و شبها آنقدر خسته میشوم که به کتاب خواندن نمیرسد خودش پارادوکس بزرگی با کتاب دارد .اینکه قهرمان زن کتاب چطور دست تنها پنج تا بچه قد و نیم قد را بزرگ کرده آن هم بدون شوهر ؟
یا ما خیلی تیتیش !! مامانی شده ایم یا مادرهایمان قهرمان های تکرار نشدنی بوده اند ؟

سختی هایی که یک مامان می کشد !

محال است بروم حمام و صدای گریه حبه توی گوشم نپیچد ...خیلی وقتها هر دو سه دقیقه یکبار مجبورم در را باز کنم و گوشهایم را تیز کنم برای شنیدن صدا، گاهی هم برای اطمینان بیشتر از سین بپرسم : "گریه میکنه ؟ " و بشنوم : "نه" و خیالم - فقط برای چند لحظه - راحت شود و دوباره برگردم زیر دوش ...حمام رفتن همه مادرها این شکلی است به گمانم مگر اینکه نصفه شب بروی حمام که خب نه خواب می گذارد و نه فکر و خیال اجنه !!

یادش بخیر حمام های آسوده خاطر مجردی که از بس خوش می گذشت می شد به عنوان یک تفریح سالم ثبت جهانی اش کرد...گاهی موبایل هم می بردم حمام و آهنگ های مورد علاقه را play میکردم و زیر دوش با خواننده می خواندم !

حیف که اینجا خانواده نشسته وگرنه میشد از مصایب قضای حاجت !! هم گفت وقتهایی که خودت هستی و یک عدد بچه نق نقو و هنوز نرفته باید برگردی !!....(گریه شدید حضار !!)

ندا آمد که " برای اون دوتای آخری از دست من هم کاری برنمیاد !"

زندگی آنقدر آرزوهای جور واجور به دل ما آدمهای طفلکی گذاشته که حقش هست خدا یک سال به هر کداممان وقت اضافه بدهد و توی آن یکسال به هر آرزویی که خواستیم برسیم حتی محال ترین آرزوها ...که آرزوی به دل مانده مثل لقمه توی گلو مانده آدم را خفه می کند و ...

آرزوی نامرئی شدن در مواقع لزوم ! ، دور دنیا را گشتن ،اینکه همه فصل ها در هم ادغام شوند و بشوند بهار -از اسفند تا اردیبهشت - ، دلتنگ پدر و مادرو حال و هوای خانه پدری نشوم و وقتی آنجایم نگویم " برم که خونه زندگیم مونده " ، آرزوی داشتن شوهری مجنون طور که هیچ وقت بحثمان نشود و حرفهای تلخ بهم نزنیم و " من تیغش زنم و او دم نزند " و بشود حس های خوب را فریز کرد و برای همیشه نگه داشت و....و....و اینکه اینقدر توی زندگی هم سرک نکشیم و قضاوت نکنیم همدیگر را .

.

خدا باید برای ما کاری بکند ...ما آدمهای طفلکی خیلی گناه داریم با این همه آرزوی به دل مانده گلوگیر !!

1 2 3 4 5 ... 11 >>